Thermografie

 

Thermografie is een niet-destructieve techniek waarbij temperaturen in beeld worden gebracht. Met een warmtecamera, ook wel thermografische camera genoemd, kan men van op een veilige afstand infrarood foto’s maken die temperatuurverschillen visualiseren.

Thermografisch onderzoek van woningen wint de laatste jaren enorm aan populariteit omdat deze kwalitatieve meettechniek snel, eenvoudig en veilig valt uit te voeren tijdens de thermografische energieaudit van een woning. De infrarood foto’s geven een schat aan informatie betreffende de energetische kwaliteit van de woning. Met de resultaten die het onderzoek oplevert, kan men onmiddellijk gerichte acties ondernemen en significant energie besparen.

Thermografie – ideale aanvulling op EPC of EPB

Tijdens een gewone EPC-inspectie wordt de gebouwschil onder de loep genomen. De energiedeskundige analyseert de opbouw van de verliesoppervlakken zoals dak, vloer en muren in de mate van het mogelijke. Eenmaal de opbouw en gebruikte materialen gekend, kan de energiedeskundige tips geven om de woning energiezuiniger te maken door bijvoorbeeld isolatie aan te brengen in een bestaande spouwmuur. Men beschouwt de bestaande spouwmuur bij het onderzoek als een “standaard” spouwmuur. Men houdt geen rekening met eventuele bouwfouten, met isolatiemateriaal dat is versleten en dergelijke.

Thermografie-woning-isolatie-epc-epb-energie

Thermografie heeft als grote voordeel dat men de warmteverliezen effectief kan zien op een infrarood foto. Men hoeft geen ingewikkelde berekeningen te maken om te ontdekken waar men energie kan sparen. Elke woning is uniek en wordt ook zo beoordeeld door de warmtecamera. Na deze snelle, veilige en goedkope analysemethode kan u gericht acties ondernemen die energie besparen en het leefcomfort verhogen.

! Thermografisch onderzoek betaalt zichzelf terug op heel korte termijn !

Wat onderzoekt de thermograaf – energiedeskundige?

Alle fenomenen die invloed hebben op warmteoverdracht kunnen worden onderzocht tijdens een thermografisch onderzoek.

Aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie

De aan- of afwezigheid en correcte plaatsing van isolatie kan vrij makkelijk worden aangetoond met behulp van een warmtecamera. Slecht geplaatste isolatie veroorzaakt vervelende tochtverschijnselen, koudebruggen en convectiestromen die allen aanleiding zullen geven tot de vorming van condensatie en schimmels.

In de nevenstaande infrarood foto ziet men duidelijk het warmteverlies afkomstig van de radiatoren doorheen de muren, doorheen een niet-geïsoleerde rolluikbak, vloerplaten en binnenmuren. Deze buitenmuur is niet geïsoleerd.

Aanwezigheid van koudebruggen
Koudebruggen zijn plaatsen waar de isolatieschil is onderbroken. Koudebruggen zijn ten allen tijde te vermijden omdat er in de woning plaatsen kunnen ontstaan waar ongewenste oppervlaktecondensatie kan optreden met de groei van schimmels als gevolg.

Op de infrarood foto ziet men duidelijk een aftekening van de vloerplaten en lintelen die zijn doorgegoten tot tegen het buitenspouwblad. Dergelijke “bouwfouten” komen vaak voor en zijn oorzaak van vochtplekken in de woning.

Luchtdichtheid

Met een goede luchtdichtheid van de woning kan men heel wat energie besparen. Koude, ongewenste luchtinfiltraties langs spleten en kieren doen de energiefactuur stijgen en veroorzaken tochtverschijnselen die een aanzienlijk negatieve invloed hebben op het comfortgevoel. Een woning die bewust luchtdicht is gebouwd heeft geen “kortsluitingen” meer in de isolatie en bijgevolg wordt het risico op inwendige condensatie minimaal.

Waterinfiltratie & lekdetectie

De analyses zijn gebaseerd op de verschillen in warmtecapaciteit van water en de constructiedelen van het gebouw. Soms merkt men pas dat er een lek is als er al veel en gedurende lange tijd schade is aangericht. De bron van het lek wordt gelocaliseerd met de warmtecamera en men kan gerichte oplossingen aanbrengen.

Basisvereisten voor een kwalitatief onderzoek

Om een bruikbare infrarood foto te bekomen bij thermografie van woningen, dient men onderstaande zaken in acht te nemen.

Voldoende temperatuurverschillen

De binnen- en buitentemperatuur moet minimum 10 graden verschillen. De beste resultaten worden bekomen indien de woning gedurende meer dan drie dagen minimum 10 graden warmer staat dan de buitenomgeving. Dit is te wijten aan de inertie van de verliesoppervlakken. Alle ruimten die moeten worden onderzocht, moeten voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Aangepaste weersomstandigheden

Om geen vertekend beeld te krijgen op de infrarood foto bij het analyseren van een woning langs de buitenkant, zijn volgende situaties best te mijden: excessieve zon - regen – felle wind.

Voordelen van thermografisch onderzoek

  • Snel & eenvoudig
  • Veilig
  • Niet-destructief
  • Korte terugverdientijd