EPC

Wenst u als eigenaar een huis, appartement, studio, serviceflat of studentenkamers
te verkopen of te verhuren, dan heeft u wettelijk verplicht een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) nodig.

epc logo

Een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is vereist voor elke wooneenheid, dus perappartement,per studio, per woning, … dat verkocht of verhuurd wordt.

Een EPC geeft onder andere de energetische score van een woning weer, zodat kopers en huurders beter kunnen inschatten hoeveel hun nieuwe huis zal verbruiken.

Dit wordt op het EPC aangeduid aan de hand van een ‘kengetal’, geplaatst op een kleurenbalk die gaat van groen (= goed) naar rood (= slecht).

epc balk

Het EPC bevat eveneens een opsomming van mogelijke energiebesparende maatregelen.

Het EPC legt geen eisen op aan de woning in kwestie maar heeft een louter informerende en sensibiliserende taak m.b.t. de energetische kwaliteit ervan.
Een EPC voor de woning blijft 10 jaar geldig en kan enkel worden opgesteld door een Energiedeskundige Type A die door de Vlaamse overheid werd erkend.

Improving home energy performance