EPC info

Wenst u als eigenaar een huis, appartement, studio, serviceflat of studentenkamers
te verkopen of te verhuren, dan heeft u wettelijk verplicht een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) nodig.

epc logo

Het EnergiePrestatieCertificaat informeert potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van de woning.

Vanaf 15 januari 2013 krijgt het energieprestatiecertificaat (EPC) een nieuwe vorm en inhoud. Het oude model dat 4 pagina’s telde wordt omgeruild voor een uitgebreidere versie van 15 pagina’s. Het vernieuwde EPC bevat veel meer informatie over de energieprestaties van uw woning en is dus vollediger en van hogere kwaliteit. Zo worden o.a. de aanbevelingen op het EPC uitgebreid en is er ruimte voor persoonlijke aanbevelingen van de energiedeskundige. De gegevens die de deskundige in de berekeningssoftware ingeeft worden voortaan ook in het certificaat opgenomen.
Daarnaast zijn er ook praktische aanpassingen zoals het verlengen van de kleurenbalk waardoor extreem energieverslindende/zuinige woningen hier ook een plaats krijgen. Het behaalde resultaat, het zogenaamde “kengetal”, zal overigens vanaf nu “energiescore” heten.

Ondanks dat het uitzicht en de vorm van het EPC wijzigt, wijzigt de informatieplicht niet. D.w.z. dat er bij het ondertekenen van een koop- of huurovereenkomst nog steeds een geldend EPC aanwezig moet zijn. EPC’s die opgemaakt zijn volgens het oude model blijven geldig tot de op het certificaat vermelde datum.

Een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is vereist voor elke wooneenheid, dus perappartement,per studio, per woning, … dat verkocht of verhuurd wordt.

Een EPC geeft onder andere de energetische score van een woning weer, zodat kopers en huurders beter kunnen inschatten hoeveel hun nieuwe huis zal verbruiken.

Dit wordt op het EPC aangeduid aan de hand van een ‘energiescore’, geplaatst op een kleurenbalk die gaat van groen (= goed) naar rood (= slecht).

epc balk

Het EPC bevat eveneens een opsomming van mogelijke energiebesparende maatregelen.

Het EPC legt geen eisen op aan de woning in kwestie maar heeft een louter informerende en sensibiliserende taak m.b.t. de energetische kwaliteit ervan.
Een EPC voor de woning blijft 10 jaar geldig en kan enkel worden opgesteld door een Energiedeskundige Type A die door de Vlaamse overheid werd erkend.

Het EPC moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur (voor een
huurovereenkomst van meer dan twee maanden) wordt aangeboden, zo niet kan het Vlaams
Energieagentschap (kortweg ‘VEA’, zie VEA-Website) een administratieve geldboete opleggen aan de
eigenaar(-verkoper/-verhuurder) variërend van 500 tot 5.000 Euro.

elabel